روستای سورانهشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

گشت شبانه در ایام نوروز

?گشت شبانه در ایام نوروز در روستای سورانه:

?بگفته فرمانده پایگاه بسیج سورانه گشت شبانه بسیجیان روستای سورانه برای امنیت مردم درایام نوروز بصورت مداوم انجام میگیرد.?
⚡️نوروز را با خیالی آسوده سپری کنید⚡️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
پایگاه اطلاع رسانی روستای سورانه
https://telegram.me/surane

 

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر