روستای سورانهیکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

پاییز روستای سورانه

شهریور که میشود
دیگر کسی حواسش به تابستان نیست
همه نشانی پاییز را میپرسند
چه متولدماه مهر باشند،چه نباشند
پاییز با همه برگریزانش اما
می تواند یک شروع باشد
یک بهار ،حتی

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجه کنید

عکاس:حسین نوروزی

محمدرضا جودکی

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر