روستای سورانهدوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

عکس های یادگاری(سری1)

عکسهای زیر به حدود 50سال قبل سورانه ومردم خوب آن زمان تعلق دارد

مرحوم ملا حبیب اله

سراب سورانه دهه ۵۰ شمسی

ازسمت چپ :نفردوم حاج خلیل عبدی نفرسوم حاج حبیب قاهانی

حاج نورعلی عسگری-حاج خلیل عبدی -علیرضانوری

نفر وسط مرحوم ملا کریم حمزه ای

ازسمت چپ:حاج رضا قاهانی

پشت به تصویر عزیزاله اسماعیلی

مرحوم عباس قدم

سال ۶۷کلاس دوم ابتدایی

پاییز۷۶

منبع:surane.blogfa.com

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر