روستای سورانهدوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

شعری زیبا در وصف شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

⚫️شعری زیبا در وصف شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)⚫️
مادرے خورد زمین و همہ جا ریخت بهم
همہ ي زندگے ِ شیر خدا ریخت بهم
داغي و تيزي ِ مسمار اذيّت ميكرد
تا كہ برخاست ز جا عرش خدا ريخت بهم
بشڪند پاے ڪسے ڪہ لگدش سنگین بود
تا ڪہ زد سلسلہ ي آل عبا ریخت بهم
ثلث سادات ميان در و ديوار افتاد
نسل سادات بہ يك ضربہ ي پا ریخت بهم
گُر گرفتہ بدنِ فاطمہ ، اي در بس كن
وسط شعلہ ببين زمزمہ ها ريخت بهم
رويِ او ريخت بهم پهلويِ او ريخت بهم
دهنش غرق ِ بہ خون گشت و صدا ريخت بهم
شدتِ ضربہ چنان بود كہ سر خورد بہ در
رويِ آشفتہ يِ اُمّ النُجَبا ريخت بهم
پشتِ در سينہ يِ سنگين شدہ هم ارثي شد
گيسوانِ پسرش كرب و بلا ريخت بهم
مادرش آمدہ گودال نچرخان بدنش
استخوان هاي گلويش ز قفا ريخت بهم
با ترك هاي لبش با نوك پا بازي كرد
همہ ي صورت او با كف پا ريخت بهم…
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
“ایام شهادت حضرت فاطمه را تسلیت عرض میکنیم”
روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر