روستای سورانهشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

شعر”شاعر:محمدساری”

هر جای زمین باشم،از دور تو پیدایی
ما رفتنی ایم اما،تو وارث فردایی
دیوار جهانم تو،هر لحظه امانم تو
تارخ و مکانم تو،تو هویت مایی
آبادی و دلشادی،از بند غم آزادی
ای مفخر آبادی،ای خالق شیدایی
صد ستاره بر دوشت،خورشید در آغوشت
دنیا شده مدهوشت،ای مظهر زیبایی
ای بزرگ سورانه،هر سنگ تو دردانه
هر عاقل و دیوانه،گفت که بیتایی
شهبازی و شهنازی،صد قله بر اندازی
ما را چه کند راضی،جز اینکه تو اینجایی

شاعر:محمد ساری

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر