روستای سورانهشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

شرح حال امام زاده عبدالله

اهالی بر این باورند که امامزاده عبدالله از نوادگان امام محمدباقر(علیه السلام) است. به جهت واقع شدن بقعه در کنار چشمه آبی به «قبه چشمه» مشهور شده است.
برخی ازمحققین نسب امامزاده عبدالله بن احمدبن علی را با یازده واسطه به امام علی(علیه السلام) می رساند به این طریق: سیدابواحمد عبدالله بن احمدأبی علی بن أبی زیدمحمدبن احمدأبی الحسن الزاهدبن محمدالعالم بن علی البروغوث بن عبداله الثانی بن جعفرالثانی بن عبداله بن جعفرالاصغربن محمد الحنیفه بن الامام امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) وی سیدی جلیل القدرعظیم الشان و بسیار بزرگوار بود.
در زندگي نامه و شرح حالي كه بر پوست آهو نوشته شده است و از بروجرد نزد آيت الله العظمي حاج آقاحسن فريد محسني آورده اندآمده است: سهل بن علي با هفتاد و دو تن از ارحام و ارقاب در اين منطقه به پيكار با دشمن پرداخته اند بنابراين امامزادگان مدفون در آستانه در همان نقطه به شهادت رسيده و برخي از اين بزرگواران با بدن مجروح تا جاي ممكن راه پيموده و در مسافتي دورتر از اردوگاه اسير تيغ بيداد خصم شدند. با عنايت به موضوع فوق بايد انگشت اشاره اي به اين مقوله داشت كه امامزاده عبدالله از هفتاد و دو تن ارحام و اقوام سهل بن علي بوده و توانسته تا اين مقدار مسافت اندكي كه بين آستانه و سورانه وجود دارد خود را از دشمن دور ساخته و در نهايت توسط دين به دنيافروختگان به شهادت رسيده است و همچنين اينگونه اشاره شده است: مدركي كه امامزاده عبدالله را يكي از شهداي كرج بودلف (آستانه) مي داند.
كتاب بحرالانساب است كاتب كتاب اين نسخه را در سال 1232 هـ.ق به پايان رسانيده است. صاحب بحرالانساب بر اين عقيده است كه يكي از امامزادگان بخون خفته در اين منطقه عبدالله بن علي بن امام محمدباقر(علیه السلام) است. با توجه به اينكه قبري در آستانه به اين نام وجود ندارد به نظر مي رسد بقعه سورانه اختصاص به همين بزرگوار دارد. بنابه نظرآيت الله العظمي مرعشي نجفي در كتاب بقيه الحائرفي اولاد الامام باقر(علیه السلام) سلطانعلي بن امام محمدباقر(علیه السلام) تنها يك پسرداشته كه نامش عبدالله و علي بن الباقر به عنوان يك واسطه حذف شده و سلسله نسب ايشان به شرح ذيل خلاصه مي شود: عبدالله بن احمدبن علي بن امام محمدباقر(عليه السلام).
جناب حجت الاسلام آقای همایون فراهانی شجره وی را چنین ذکر نموده: عبدالله بن احمدبن علی بن امام باقر(علیه السلام) و اظهار داشته وی همراه با امامزادگان آستانه به شهادت رسیده است.
جناب حجت الاسلام آقای فقیه بحرالعلوم درتحقیقات خویش آورده است که امامزاده ابواحمد عبدالله(علیه السلام) فرزند امامزاده احمد(علیه السلام) بوده و نسب شریف وی با یازده واسطه به امام علی(علیه السلام) منتهی می شود. هجرت امامزاده عبدالله(علیه السلام) ظاهراً در سال 450 هجری قمری به شهر آوه صورت گرفته و احتمالاً وفات وی در ربع آخر قرن پنجم هجری اتفاق افتاده است.

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر

روستای سورانهصابر جودکی گفته :
سه شنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۴

سلام
موفق باشی

پاسخ
روستای سورانهمحمدرضاجودکی گفته :
چهارشنبه , ۱۱ آذر ۱۳۹۴

سلام…
ممنون

پاسخ