روستای سورانهشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

راهپیمایی پر شکوه روز قدس در روستای سورانه

مردم روزه دار و ولایتمدار روستای سورانه با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس ، بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند.

.

راهپیمایی روز قدس در روستای سورانه

راهپیمایی روز قدس در روستای سورانهراهپیمایی روز قدس در روستای سورانه

 

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر