روستای سورانهسه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

بارش برف پاییزی در روستای سورانه

“بارش نخستین برف پائیزی چهره روستای سورانه را زمستانی کرد”

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید…

سه شنبه94/09/16

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر