روستای سورانهدوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

ایام شهادت امام حسین تسلیت…

شب درد و غم آمد / بهار ماتم آمد

ماه خون خدا شد / زهرا صاحب عزا شد

بسوزد قلب دنیا / به حال عشق زهرا

عالم گشته سیه پوش / می آید بانگ چاوش

ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان تسلیت باد.

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر